โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านจันทร์