โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านจันทร์