โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
ติดต่อโรงเรียน
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านจันทร์ 106 หมู่.3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130
Facebook โรงเรียนบ้านจันทร์
https://www.facebook.com/banjun.school
เบอร์โทรติดต่อ
087-174-8275
เส้นทางการเดินทางมายังโรงเรียนจากอำเภอเมืองเชียงใหม่