โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 0801321694
อีเมล์ : Rujira1694@gmail.com