โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
คณะผู้บริหาร

นางชนิตา ลาภภพเพิ่มพูน
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0933188926