โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
คณะผู้บริหาร

นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0801321694
อีเมล์ : Rujira1694@gmail.com