โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
ปฐมวัย

นางสาวเพชรา ถิ่นเผ่าชน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0932531638
อีเมล์ : Nampetch 2429@gmail.com

นางสาวจุฑาทิพย์ สารสิงทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0650592991
อีเมล์ : jtht.nanner2540@gmail.com