โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชนิตา. ลาภภพเพิ่มพูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0933188926
อีเมล์ : Chanita0979181506@gmail.com

นางสาววัชรินญา แก้วสุใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายศรชัย ปันโย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0956757917
อีเมล์ : sornchai 270234@gmail.com

นางสาวรชา เสรีกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0821966506
อีเมล์ : kruracha@gmail.com