โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนวพล สนวิเศษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0931844794
อีเมล์ : krunawapon272@gmail.com

นางรุ่งทิวา สนวิเศษณ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0612876966
อีเมล์ : -