โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบัญชา ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0884322215