โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
ธุรการ

นางสาวอรนุช พุทธเกศ
ธุรการ
เบอร์โทร : 0830770065
อีเมล์ : oranuchputtaget@hotmail.com