โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
ธุรการ

นางสาวทิพวรรณ พิทักษ์คีรีภูมิ
ธุรการ
เบอร์โทร : 0971748275
อีเมล์ : nooanie.12@gmail.com