โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
แนะแนว

ว่าที่ร้อยตรีปรเวศน์ มงคลวราจารย์
ครู คศ.1
หัวหน้าแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0800647414
อีเมล์ : porawet7414@gmail.com