โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรวดี เขตเนาว์อนุรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0882527428
อีเมล์ : gine.aralik@gmail.com

นางเจนจิรา เกลาฉีด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0980154988
อีเมล์ : sairoongsmom@gmail.com